Trang chủ » videos » ÂM NHẠC VÀ NGHỆ THUẬT DO HỌC VIÊN SÁNG TÁC » Vè lời sấm

Nghe vẻ nghe ve, nghe vè Trung cộng
Dân tộc Trung Hoa, 5000 năm tuổi
Đã bị tráo đổi, với con tà linh
Mang dáng mang hình, của con rồng đỏ
Con quỷ ngoại lai, Trung cộng tà ác
Lừa dối xúi bẩy, gián điệp lưu manh
Trấn lột đấu tranh, diệt chủng khống chế
Chưa có tiền lệ, từ trước đến nay
Vậy mà mảy may, khoác vai người tốt
Mê hoặc đội lốt, lừa dối mị dân
Phỉ báng Phật Thần, phá hủy tôn giáo
Giết người không dao, bán nước hại dân
Tẩy não toàn dân, phá hủy truyền thống
Nhân lễ trí tín, trung nghĩa là sai
Trí thức ai ai, đều mang đấu tố
Cải cách ruộng đất, nhảy vọt trời xanh
Giết hại người lành, tôn vinh kẻ xấu
Cách mạng văn hoá, chết chục ngàn người
Tàn sát khắp nơi, người người sợ hãi
Không dám nhìn lại, thảm sát Thiên Môn
Sinh viên dân chủ, kiến nghị ôn hoà
Bị gọi trên loa, cho là phản loạn
Xe tăng súng máy, cán sạch một đêm
Chết không toàn mạng, cứ mỗi một đoạn
Lại đàn áp dân, tôn sủng vô thần
Đó là Trung cộng

Pháp Chân Thiện Nhẫn, truyền khắp muôn dân
Cứu độ, Phật ân. Muôn người hy vọng
Vậy mà Trung cộng, với Giang Trạch Dân
Lừa dối mị dân, thẳng tay đàn áp
Tội này tà ác, thấu tận trời cao
Các Thần trên cao đều không tha thứ,
Tiêu diệt không tha Cái thứ tà ma, Ác đảng Trung cộng
Ai mà chẳng ngộ, chủ động rời xa
Trước Phật xin tha, hồi tâm chuyển ý
Dịch bệnh huyền bí, đang truyền khắp nơi
Khói lửa tơi bời, ở nơi Trung Quốc
Người người cần biết, Thiên ý đã ban
Niệm 9 chữ vàng, Bình An thoát nạn.
—————☘️☘️☘️——
Chuyển Pháp Luân là cuốn sách chỉ đạo tu luyện chính của Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công), hiện đang được phổ truyền tại hơn 140 quốc gia với hơn 100 triệu người theo tập trên toàn thế giới. Người khai sáng môn tập, ông Lý Hồng Chí, đã xuất bản cuốn sách vào năm 1995, và chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nó đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất và được dịch ra 38 ngôn ngữ khác nhau. Cùng với 5 bài tập thiền định nhẹ nhàng, các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã tạo nên một nền tảng khác biệt so với các môn tập khác: Tính mệnh song tu.
Tải sách và video hướng dẫn qua trang web https://vi.falundafa.org/introduction.html

Trang chủ » videos » ÂM NHẠC VÀ NGHỆ THUẬT DO HỌC VIÊN SÁNG TÁC » Vè lời sấm