Trang chủ » videos » Bài hát: Trở về Cố Hương – miền đất tịnh thổ

Một tiếng đàn bầu, một lời mẹ ru,
Một dòng sông nhỏ đưa tôi trở về.
Đường làng gập ghềnh quanh co. Mẹ tôi nón lá tiễn tôi một chiều.
Tôi gọi đò ơi. Xuôi mái chèo trở về thơ dại. Bắt cá chăn trâu bát cơm vội vã. Mưa trắng đồng một vạt áo tơi.
Quê mẹ là đây. Giữa biển đời nơi trong nơi đục. Vẫn kiếm tìm giữa
muôn vàn nỗi nhớ. Thác xuống rồi, tôi trở về đâu.
Duyên lành đến một sớm mai. Chân Thiện Nhẫn đưa ta trở về. Pháp đã ban truyền thế gian tỉnh giấc. Kết Nhịp cầu thiên về với chân mệnh. Ta tỉnh giấc thu về với quê nhà.

Trang chủ » videos » Bài hát: Trở về Cố Hương – miền đất tịnh thổ