Trang chủ » videos » Ngạo tuyết xuân mai

Tu luyện Pháp Luân Công chính là tu theo Chân Thiện Nhẫn. Học viên Pháp Luân Công được dạy rằng cấm chỉ sát sinh và tự sát cũng là sát sinh. Vậy nên những ai nói học viên Pháp Luân Công dính líu đến vụ án giết người nào đó là đang vu khống và xuyên tạc về Pháp Luân Công.

Cũng giống như hoa mai nở trong giá tuyết. Dù trải qua những vu khống và cuộc đàn áp của ĐCSTQ từ năm 1999 đến nay. Học viên Pháp Luân Công vẫn vững vàng chân chính bước đi cho đến ngày nay và trở thành những người tốt hơn nữa theo Chân Thiện Nhẫn.

Trang chủ » videos » Ngạo tuyết xuân mai