Trang chủ » videos » Ca sĩ – NSND Trung Đức trải nghiệm về Pháp Luân Công

“Tôi là người sống rất thật và tôi đã tập môn này rồi. Tôi đã thấy hiệu quả rất tốt rồi. Đó là điều tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời”. Đó là lời chia sẻ chân thành của NSND Trung Đức khi thực hành môn tu luyện Pháp Luân Công được hơn 3 tháng.

Trang chủ » videos » Ca sĩ – NSND Trung Đức trải nghiệm về Pháp Luân Công