Trang chủ » videos » Câu chuyện 9 đôi giày của ông Vương

Vượt qua từng ngọn núi, băng qua từng con suối… Đôi chân đầy thương tích, chịu đói chịu khát trong cái lạnh thấu xương…”. Có một ông lão nghèo, quyết tâm đi bộ ròng rã suốt 2 tháng trời, đi mòn hết 9 đôi giày lên Bắc Kinh để nói lên tâm nguyện của mình.

Trang chủ » videos » Câu chuyện 9 đôi giày của ông Vương