Trang chủ » videos » PHÁP LUÂN CÔNG TRÊN THẾ GIỚI » Các thành phố ở Canada cùng treo cờ mừng ”Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới’

Các thành phố ở Canada cùng treo cờ mừng ” Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới’
– Wang Jinju – một người nhập cư Trung Quốc và vận động viên chuyên nghiệp tái tham gia – cho biết, bà đã rất xúc động khi Tòa thị chính Thác Niagara giương cao lá cờ ghi “Ngày Pháp Luân Công” vào cuối tuần, ngay trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13/5.
– Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do ông Lý Hồng Chí, Sư phụ của pháp môn sáng lập. Pháp môn lấy [việc] đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo, là chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện. Các bài giảng của Sư phụ Lý được trình bày trong nhiều kinh thư, trong đó có Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, Đại Viên Mãn Pháp, Tinh tấn Yếu chỉ và Hồng Ngâm. Các tác phẩm này và các tác phẩm khác đã được dịch thành hơn 40 ngôn ngữ, và được xuất bản và lưu truyền trên khắp thế giới.
————————————————————-
Website học Pháp Luân Công: http://vi.falundafa.org

Trang chủ » videos » PHÁP LUÂN CÔNG TRÊN THẾ GIỚI » Các thành phố ở Canada cùng treo cờ mừng ”Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới’