Trang chủ » videos » Pháp Luân Công tại Đà Nẵng – Ý Nghĩa nhân sinh của đời người

Ngày 20 tháng 1 năm 2023, tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần, Sư Phụ Lý Hồng Chí – Nhà sáng lập Pháp Luân Công công bố đến thế nhân bài viết “Vì sao có nhân loại”. Bài viết chứa nhiều thiên cơ này đã khiến lòng người chấn động, gây tiếng vang lớn trong cộng đồng.

Vũ trụ vô biên đến nhường nào? Thiên, địa, nhân có nguồn gốc ra sao? Con người từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Ý nghĩa chân chính khi làm người là gì?
Vì sao nhân loại đang bước đến đoạn cuối thời mạt kiếp? Loạn tượng, đại nạn vì sao liên tục xảy ra?
Những câu hỏi ấy đều được Sư Phụ Lý Hồng Chí giải đáp tỏ tường trong bài viết “Vì sao có nhân loại”.

Mời các bạn đón xem Video ý nghĩa này.Trang chủ » videos » Pháp Luân Công tại Đà Nẵng – Ý Nghĩa nhân sinh của đời người