Trang chủ » videos » Mau tỉnh lại

1. Khi bước tới thế gian này bạn, đang trong vai diễn cuộc đời, dường như bạn đã, lãng quên sinh mệnh từ đâu. Trong từng vai diễn cuộc đời này, bạn đã á a trải qua. Trong màn kịch bạn đã a á diễn, sao có ít kịch vui. Được mất với uy quyền, làm bạn, hân hoan với đau buồn. Danh tình kia sẽ làm bạn thêm cuồng điên nấc, khóc than. Mỗi từng vai diễn, bạn đều dốc hết tâm can. Thời thế lúc này khiến bạn, mê trong cõi trần gian. Có, ai biết chăng vì sao đã sinh trong đời là phải tìm trong nhân gian mê mới thấy, nơi đâu ý nghĩa sinh mệnh.

2. Người tới thế gian này là không phân, cao thấp, sang hèn. Tâm hồn bạn cao quý, hay không chính do lựa chọn tự thân. Dẫu bạn không có tin Thần Phật, hiện hữu khắp mọi nơi. Hay là bạn không thành kính, lễ bái trước Thần linh. Nhưng hãy, lắng nghe lời của Chân Nhẫn Thiện. Lẽ nào Chân tâm người dân không tỏ rõ ý trời! Hãy tự hỏi lương tri, điều chân chính kia ở nơi đâu. Trời xanh nhắn bạn nhắn bạn, trong tâm sẽ nhận ra. Có ai biết chăng vì sao đã sinh trong đời, vạn cổ, cơ duyên trước mắt, này bạn có thấu… chăng?

3. Khi đến phút giây trọng đại, canh tân vũ trụ này, sinh mệnh bạn tồn vong hay không, chính do lựa chọn tự thân. Thiên quốc đang chờ đợi, ai mang thiện tâm. Địa ngục kia đang chờ đón, ai gieo ác đầy tâm. Dù đã gây tội nghiệp, tạo ra bao nhiêu sai lầm. Mong, bạn trong tâm hồi vãng lỗi lầm. Tâm từ bi, Thần ưu ái chúng sinh … Thần muốn cứu bạn cứu bạn, trong tâm sẽ nhận ra. Phút, giây đến rồi, bạn chớ nên do dự. Để rồi vụt qua cơ duyên quý giá, cơ duyên quý giá này.

Phút, giây đến rồi, bạn chớ nên do dự. Để rồi vụt qua cơ duyên quý giá, cơ duyên quý giá này đây.

Trang chủ » videos » Mau tỉnh lại