Trang chủ » videos » ÂM NHẠC VÀ NGHỆ THUẬT DO HỌC VIÊN SÁNG TÁC » Tạ ơn Sư Phụ

Từ ngàn xưa, kính Thần, kính Phật là nét đẹp trong đời sống tinh thần của con người, được lưu lại qua các nền văn hóa truyền thống và các thời đại khác nhau. Một tâm kính ngưỡng Thần Phật sẽ gieo mầm nhân duyên, giúp con người tìm thấy ánh sáng và Phật Pháp chân chính vào thời mạt thế.

Hiện nay, có nhiều người đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp, là một môn khí công tu luyện thượng thừa của Phật gia do Sư Phụ Lý Hồng Chí sáng lập và phổ truyền ra tại Trung Quốc từ năm 1992, có tác dụng giúp con người rèn luyện sức khỏe và nâng cao đạo đức, tinh thần. Do đem lại những lợi ích to lớn cho xã hội, nên Pháp Luân Đại Pháp được đón nhận và thực hành rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới, nhưng kể từ năm 1999, chính quyền Trung Quốc đã vô cớ đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vì số lượng người tập quá đông.

Với lòng tôn kính, vào ngày 13/5 hàng năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam xin gửi lên Sư Phụ Lý Hồng Chí lời tạ ơn, lời chúc mừng sinh nhật Sư Phụ và lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn cố gắng thực hành theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong đời sống và công việc thường ngày để trở thành người tốt, đồng thời chia sẻ về vẻ đẹp, lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp với mọi người, để mọi người cùng được thụ ích.

Đã tròn 30 năm kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền cho đến nay, mặc dù chính quyền Trung Quốc vẫn chưa ngừng đàn áp và bức hại, nhưng các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới vẫn kiên định trên con đường nói rõ sự thật về cuộc bức hại phi nghĩa và giữ vững đức tin vào ánh sáng Chân – Thiện – Nhẫn của mình.

Để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp : https://vi.falundafa.org/
Để tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp : https://vn.minghui.org/newsTrang chủ » videos » ÂM NHẠC VÀ NGHỆ THUẬT DO HỌC VIÊN SÁNG TÁC » Tạ ơn Sư Phụ