Trang chủ » videos » MV: TRỞ VỀ CỐ HƯƠNG

Một tiếng đàn bầu, một lời mẹ ru,
Một dòng sông nhỏ đưa tôi trở về.
Đường làng gập ghềnh quanh co. Mẹ tôi nón lá tiễn tôi một chiều.

Tôi gọi đò ơi. Xuôi mái chèo trở về thơ dại. Bắt cá chăn trâu bát cơm vội vã. Mưa trắng đồng một vạt áo tơi.

Quê mẹ là đây. Giữa biển đời nơi trong nơi đục. Vẫn kiếm tìm giữa
muôn vàn nỗi nhớ. Thác xuống rồi, tôi trở về đâu.

Duyên lành đến một sớm mai. Chân Thiện Nhẫn đưa ta trở về. Pháp đã ban truyền thế gian tỉnh giấc. Kết Nhịp cầu thiên về với chân mệnh. Ta tỉnh giấc thu về với quê nhà.

Tôi đã tha phương. Suốt một đời chân mây góc bể. Ai đã lắng nghe câu ca Chân Thiện Nhẫn. Để Một ngày kia khát khao tìm về.

Quê mình là đây. Nơi cố hương tâm thanh tựa ngọc. Ai đã ra đi ko quên lời thệ ước. Chờ đợi ngàn năm. Đại Pháp khai truyền.

Duyên lành đến một sớm mai. Chân Thiện Nhẫn đưa ta trở về. Pháp đã ban truyền thế gian tỉnh giấc. Nơi của từ bi thánh khiết vô bờ. Nơi người thân xưa mong ngóng ta về.
******************************************
Bài hát là một thông điệp vô giá dành cho tất cả những ai còn lầm lạc, đắm chìm trong Danh- Lợi -Tình, sớm ngộ chính Pháp trở về với tiên Thiên, về nơi tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
Các bạn hãy tìm hiểu về thông điệp này nhé:
https://vi.falundafa.org/
https://vn.minghui.org/news

Trang chủ » videos » MV: TRỞ VỀ CỐ HƯƠNG