Trang chủ » videos » Một cuộc diệt chủng lạnh đang diễn ra tại Trung Quốc

Trong bài nghiên cứu có tựa đề “Diệt chủng lạnh: Pháp Luân Công tại Trung Quốc” (Cold Genocide: Falun Gong in China), 4 học giả đến từ Mỹ và Canada cho rằng cuộc diệt chủng Pháp Luân Công là một cuộc diệt chủng “bất thường” bởi vì nó hầu như bị bỏ qua. Nó bị bỏ qua bởi người dân Trung Quốc, bị bỏ qua bởi các học giả nghiên cứu diệt chủng, bị bỏ qua bởi chính quyền các nước trên thế giới (ngoại trừ một số nghị quyết lên án thay vì hành động thực tế), bị bỏ qua bởi giới truyền thông (với số lượng bài viết và đưa tin không nhiều). Các tác giả đã chỉ ra rằng có 3 nguyên nhân tạo nên cuộc diệt chủng “lạnh” này:
1 – Nó là một cuộc diệt chủng với nhiều bình diện khác nhau.
2 – Rất khó để có thể nhận ra nó.
3 – Nó bị “bình thường hóa” tại Trung Quốc, nơi nó diễn ra.
Ba nhân tố nêu trên đã biến cuộc diệt chủng Pháp Luân Công thành một cuộc diệt chủng “âm ỉ, có hiệu quả và đầy chết chóc”. Bài viết cũng cho rằng chính vì ba nhân tố đó mà cuộc diệt chủng lạnh này hiện chưa được nhiều học giả nghiên cứu.
Xem thêm bài viết tại: http://bit.ly/dietchunglanh

Trang chủ » videos » Một cuộc diệt chủng lạnh đang diễn ra tại Trung Quốc