Sống trong tuyên truyền của Đức Quốc Xã, nhiều người đã không nhận ra cuộc tàn sát người Do Thái là một tội ác. Lịch sử đang tái diễn mà nhiều người không biết đến.
Bi kịch bắt đầu khi Trung Quốc không thừa nhận môn khí công đem lại sức khỏe và tinh thần cho hàng triệu người trên thế giới: Pháp Luân Công, hay Pháp Luân Đại Pháp, môn khí công tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
“Pháp Luân Đại Pháp là một môn tập đem lại sức khỏe tốt hơn và nội tâm an hòa cho hàng triệu người trên khắp thế giới”, Nghị quyết 1432 của Thượng viện New York khẳng định nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2017.

Trang chủ » videos » Vở kịch lớn của Trung Quốc khiến bao người chịu họa