Tương tự như ‘Quái vật thành Rome’ đàn áp Cơ Đốc nhân khi xưa, Đảng Cộng sản Trung Quốc với chỉ lệnh của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã bức hại thảm khốc Pháp Luân Công, môn khí công ôn hòa thuộc trường phái Phật gia.
Chiến dịch xóa sổ Pháp Luân Công đang đi đến thất bại hoàn toàn khi thế giới ngày càng biết đến sự thật đằng sau những lời tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ.
Đế chế La Mã đã lụi bại sau khi đàn áp Cơ Đốc giáo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ lựa chọn điều gì: Tiếp tục di họa của Giang Trạch Dân hay hòa mình cùng thế giới tự do?

Trang chủ » videos » Sự thật bị ĐCSTQ che đậy và lời giải đáp sáng tỏ khắp thế giới