Trang chủ » videos » Ca khúc: Thiên sử huy hoàng

Cảm hứng khi nghe bản nhạc Phổ Độ, ca sĩ không rành đến 1 nốt nhạc đã viết lên ca khúc này bằng chính tiếng nói nơi tâm mình.
Mời bạn cùng lắng nghe!

Sáng tác và hát: Liên Tịnh
Phối khí: Tương Nhuệ
Video: Bách Thông

Nghe như tiếng bước chân từ thuở hồng hoang.
Mở đất, mở nước, sinh vạn vật.
Người viết lên thiên sử huy hoàng của đại khung.

Nghe tiếng sóng Trường Giang vọng về từ khơi xa.
Ngàn năm, kết duyên, vượt giông bão.
Người nắm tay cứu độ nhân loại khỏi diệt vong.

Truyện cổ vạn xưa lưu truyền trần thế.
Khi hoa Ưu đàm nở Phật Chủ độ nhân.
5 ngàn năm như nước chảy trôi.
Khuất lấp tâm lành.
Thế gian mê lạc kiếp người mong manh.

Người truyền tâm Pháp Chân Thiện Nhẫn.
Hồng truyền Đại Pháp phá cơn mê.
Người như vầng dương sáng giữa trời, gọi thiện lương cùng dẫn lối.
Ánh sáng Pháp Luân Đại Pháp, trải muôn nơi, bừng sức sống.
Ai ơi hãy trân quý, ân cứu độ từ bi, dậy đi thôi cổng trời đã mở, không còn xa.

Người truyền tâm Pháp Chân Thiện Nhẫn.
Hồng truyền Đại Pháp phá cơn mê.
Người như vầng dương sáng giữa trời, gọi thiện lương về muôn nơi.
Ánh sáng Pháp Luân Đại Pháp, tạ ân Sư, còn vang mãi.
Ai ơi hãy trân quý, ân cứu độ từ bi, dậy đi thôi cổng trời đã mở, ta hồi hương!

Trang chủ » videos » Ca khúc: Thiên sử huy hoàng