Trang chủ » videos » Học viên Việt Nam mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13-5-2020

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một môn khí công tu luyện của Phật gia, được Đại Sư Lý Hồng Chí truyền ra vào năm 1992, đến nay đã được 28 năm. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao sức khỏe và đề cao đạo đức tâm tính con người thông qua việc đồng hóa với các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn. Ngày nay Pháp Luân Công đang được phổ truyền trên khắp thế giới với hơn 100 triệu người tập luyện. Và ở Việt Nam cũng có rất nhiều người tập luyện môn này.
Ngày 13/5 là ngày sinh của Đại Sư Lý Hồng Chí, người sáng lập pháp môn Pháp Luân Công, cũng là ngày hàng năm được rất nhiều các quốc gia chọn là Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Và là ngày mà khắp năm châu với hàng trăm triệu người tưởng nhớ và tổ chức các hoạt động kỉ niệm:
Mọi người đều hô lớn; Pháp Luân Đại Pháp Hảo – Chân Thiện Nhẫn Hảo.

Trang chủ » videos » Học viên Việt Nam mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13-5-2020