Trang chủ » videos » Sydney, Úc: Chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13-05-2018

Ngày 20/07/1999, Tổng bí thư nguyên chủ tịch nước Giang Trạch Dân đã ra lệnh xóa sổ Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên cho đến nay, đã hơn 18 năm trôi qua, Pháp Luân Công không chỉ bị xóa sổ mà còn phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới. Đến hẹn lại lên, ngày 13-05-2018 chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại tổ chức diễu hành, mang vẻ đẹp Chân- Thiện- Nhẫn đến với tất cả mọi người.

Trang chủ » videos » Sydney, Úc: Chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13-05-2018