Trang chủ » videos » Pháp Luân Công trên thế giới – Falun Dafa in the world

Pháp Luân Đại Pháp được thực hành rộng rãi ở hầu hết các nước trên thế giới.
Vậy chúng ta xem thử hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam và trên thế giới như thế nào nhé!

Trang chủ » videos » Pháp Luân Công trên thế giới – Falun Dafa in the world