Trang chủ » videos » Đại Pháp Hồng Truyền – Giới thiệu Pháp Luân Công

Pháp Luân Đại Pháp, cũng gọi là Pháp Luân Công, một môn tín ngưỡng tinh thần xuất xứ từ Trung Quốc,chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi đã truyền khắp toàn thế giới,thu hút các dân tộc, các sắc tộc khác nhau tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.Không thể không nói đó là một “thần tích”

Riêng tại Mỹ và Canada ở Bắc Mỹ châu, đã có hàng chục nghìn người tham gia tu luyện Pháp Luân Công.Trong 50 bang ở Mỹ, có 47 bang có điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp.Những người tu luyện Đại Pháp ở Mỹ quốc phần nhiều là các nhà khoa học có học vị tiến sỹ, thạc sỹ, hoặc kỹ sư, giáo sư, hoặc là nghiên cứu sinh. Người tu luyện Đại Pháp ở các nước khác cũng có nhiều người xuất chúng trong các ngành nghề khác nhau.

Cuốn Chuyển Pháp Luân đã nhanh chóng khai mở thế giới quan vốn rất hạn hẹp của tôi, mở ra trước mắt tôi một thế giới rộng lớn. Từ 1997 đến nay tôi học Pháp và tu luyện Pháp Luân Công mười mấy năm.Sư phụ Lý Hồng Chí đã chỉ ra cho tôi chân lý và thiên cơ rộng lớn và sâu sắc về vũ trụ, thời-không, vật chất, nhân thể, sinh mệnh. Khiến giá trị quan, nhân sinh quan và vũ trụ quan của tôi được thăng hoa rất nhiều.
…………. (xem toàn văn tại vn.minghui.org/)

Trang chủ » videos » Đại Pháp Hồng Truyền – Giới thiệu Pháp Luân Công