Trang chủ » videos » Giáo sư – Tiến sỹ Y học chia sẻ cách bảo vệ sức khoẻ trước dịch bệnh

Giáo sư Tiến sỹ Dịch tễ học, Nguyên Giám đốc Công ty vaccine và Sinh phẩm số 1, Bộ Y tế, chia sẻ về sản xuất vaccine và bí quyết nâng cao sức khoẻ trước dịch bệnh.

Trang chủ » videos » Giáo sư – Tiến sỹ Y học chia sẻ cách bảo vệ sức khoẻ trước dịch bệnh