Trang chủ » videos » Tập Pháp Luân Công có hợp pháp tại Việt Nam? (Phần 1)

Pháp Luân Công được phổ truyền trên hơn 114 quốc gia trên thế giới. Nhưng tại Trung Quốc thì môn tu luyện này bị nhà nước cấm người dân tập luyện.
Vậy tại Việt Nam, tập Pháp Luân Công có vi phạm Luật Pháp hay Hiến Pháp nào không? Chúng ta cùng lắng nghe các Luật Sư và chuyên gia Luật nói gì về Pháp Luân Công nhé!

Trang chủ » videos » Tập Pháp Luân Công có hợp pháp tại Việt Nam? (Phần 1)