Trang chủ » videos » Đà Nẵng Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền

Thành phố biển Đà Nẵng hiền hoà, nơi đây Pháp môn Phật gia Pháp Luân Đại Pháp được người dân mừng vui tiếp nhận. Đơn giản bởi vì Pháp Luân Đại Pháp dạy con người tu tâm dưỡng tính làm người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Hàng ngày đọc sách và luyện 5 bài công Pháp nhẹ nhàng giúp học viên đạt được thanh tâm nhẹ nhàng, cuộc sống an hoà, sức khoẻ được cải biến rất tích cực.

Trang chủ » videos » Đà Nẵng Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền