Trang chủ » videos » Điều kỳ diệu tại thành phố biển Vũng Tàu

Người dân Vũng Tàu chia sẻ những lợi ích tốt đẹp mà họ thu được cả về thân và tâm khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công – một môn tu luyện Phật Gia thượng thừa).
Họ ở các ngành nghề khác nhau, lứa tuổi khác nhau nhưng có cùng một niềm vui từ khi tu luyện: tâm tính tốt hơn, sức khỏe cải thiện… Họ chú trọng nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của mình theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, sửa đổi những nhược điểm còn tồn tại của bản thân, quay trở về với bản tính thiện lương và phẩm chất tốt đẹp vốn có của con người.

Trang chủ » videos » Điều kỳ diệu tại thành phố biển Vũng Tàu